:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
شنبه، ۲ بهمن ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
موزه عروسک و فرهنگ ایران

موزه عروسک های ملل مجموعه ای از عروسک های ایران شامل عروسک های مردم ساخت قومی ایران ، عروسک های سلسله های تاریخی ایران ( طراحی و ساخت پریچهر رحیمی )، عروسک های پدیدآورندگان و خادمان ادبیات کودک ایران ( طراحی و ساخت مژده دانش پژوه ) و مجموعه ای از عروسک- مجسمه های زنان مناطق مختلف ایران با پوشش هر منطقه ( طراحی و ساخت سارا حسینی) را در فضای جدید خود با عنوان« موزه عروسک و فرهنگ ایران» به نمایش خواهد گذاشت.

این فضای جدید را شهرداری منطقه 12 شهر تهران در قالب بنایی واقع در دروازه دولت کوچه فیات در اختیار این موزه قرار داده است .

این موزه در راستای حمایت از بخش خصوصی در حوزه ی گردشگری در اختیار موزه عروسک های ملل با مدیریت آقایان علی گلشن و مسعود ناصری دریایی قرار گرفته و در مرداد ماه 1396 گشوده می شود .

هدف از تاسیس این موزه آشنایی مردم به ویژه نسل جوان با عروسک های قومی ایران ، پوشش زنان مناطق مختلف ایران و نیز تاریخ ، هنر و فرهنگ مردمان بومی ایران است.

این موزه پایگاهی جهت ترویج قصه های قومی ایرانی در میان نسل جوان است .

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری