:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
نگاهی به بنای اکسپو 2000 هلند اثری از MVRDV

هلند، كشوري با استاندارد بالايي از رفاه همراه با دموكراسي قوي است؛ اين كشور نمونه‌اي از مناسب‌سازی محيط انساني با اراده و خواست انسان است. هلند كشوري كه بارها از دريا زمين مناسب استخراج كرده، به نظر مي رسد در آينده نزديك، به گسترش عمودي به همراه افزايش زمين جهت پهناور نمودن هلند بپردازد.
اما اينكه اين نحوه فعاليت براي كشورهاي ديگر و در سطح جهاني امكان پذير است و اهميت دارد یا نه، سبب ايجاد پرسش‌هايي در باب ارتباط تراكم رو به رشد جمعيت با افزايش كيفيت زندگي مي شود و همين طور اينكه پيش از افزايش تراكم، چه شرايطي بايد فراهم كرد؟ و نقش طبيعت در چنين افزايش تراكمي چيست؟
تلاشي جهت به نمايش گذاردن مشاركت منحصر به فرد هلند با نگاهي نوستالژيك به بوم شناسي منطقه، در نمايشگاه جهاني expo 2000 انجام شد. تلاشي جهت به نمايش گذاردن مشاركت منحصر به فرد هلند با نگاهي نوستالژيك به بوم شناسي منطقه، در نمايشگاه جهاني expo 2000 انجام شد. نحوه بر خورد فن آوري و جامعه مصرفي در تقابل با طبيعت، كه به قابل ساخت بودن و تصنعي بودن طبيعت اشاره دارد؛ به معناي اينكه تكنولوژي و طبيعت مي توانند همديگر را تقويت كنند و همپوشاني داشته باشند، نه اينكه در تقابل با يكديگر باشند.
درختان و گياهان تزيين شده در سطوح مختلف، هم نمادي از گسترش طبيعت موجود هستند و هم سبب برجسته کردن طبيعت مصنوع ساختمان شده است. فضاهاي چند سطحي و همگاني از خصيصه هاي اين ساختمان است؛‌ در كنار اينكه چيدمان برنامه هاي موجود در سطوح مختلف، ديدهايي غير منتظره براي طبيعت در طبقات به همراه دارد. تقسيم بندي فضايي در اين ساختمان و سطح هاي متعدد آن، غرفه هلند را بسان رويدادي فضايي و چند عملكردي كرده است كه تظاهري از فرهنگ هلندي ها است. فضاي سبز مصنوع آن سبب ايجاد پاركي چند طبقه همراه با يادماني از كشور هلند شده است. اين ساختمان موفق شده به مانند آزمايشگاه عمل كند.... آزمايشگاهي كه در انرژي، زمان، آب و تاسيسات زير بنايي ديگر صرفه جويي مي كند. غرفه نمايشگاه هلند مانند اكوسيستم كوچكي عمل مي كند، ساختمان را زنده نگه مي‌دارد.
Expo هلند، تلاشي براي جبران كمبود نور وزمين است. در عين حال تراكم و تنوع عملكردها، ارتباطات و روابط جديدي به وجود مي آورند. بنابراين، اين بنا به مثابه نمادي از ماهيت چند بعدي اجتماعش است. نمايي از تصورات پارادوكسي كه هر چه تمايز بيشتر مي‌شود، پيوستگي و انسجام افزايش مي يابد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری