:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
میسرهای روشن و ساخته شده در رشته برنامه ریزی


حرفه های برنامه ریزی بر چسب رایج لندسکیپ شهری را در دست دارد. آنها فکر می کنند مدرن و قابل توجه است که موضوعات فعلی را گرفته و ایده های سنتی را اصلاح کرد.

با جدا شدن از گفتمان مفهومی در برنامه ریزی فضایی ما می توانیم ببینیم که تفکر در مورد این محتوا جدید نیست . در همه حال، و با نزدیک شدن به راه حل هر چند در اصطلاح مدرن، اغلب صرفا سنتهای شناخته شده را مجدد می پذیرد.به عنوان مثال، در اوایل دهه 1960، معمار لندسکیپ آلمانی والتر روسو اعلام کرد که لندسکیپ باید پایه و اساس برای شهر جدید و همچنین برای هر طرح یا طرح سایت صنعتی، راه ترافیک و یا توسعه مسکن باشد.به عنوان ناظر وقت، رسو اشاره به ابعاد سیاسی برنامه ریزی فضایی اولیه کرد. در حال حاضر پریشان شدن از افزایش ناچیز بعد سیاسی است که تعیین کننده زمینه های برنامه ریزی فضایی بیش از محتوای نوسان آن است. این اتصال از سیستم اقتصادی سرمایه داری موجود مشتق می گیرد.

در چارچوب اصل عرضه و تقاضا، برای ایجاد سود و حفظ ساختار قدرت موجود، تولید منطق آنها در الویت است. هرگونه معاملات یا سرمایه گذاری، صرفنظر از اینکه در بخش خصوصی یا عمومی، باید مطابق با منطق امروز از بازار آزاد باشد.سرمایه گذاران بازگشت می خواهند و سیاستمداران انتخاب مجدد. فقط با آگاهی این قوانین اقتصادی ارزشهای حاکم هستند، ما می توانیم ارتباط بین اقتصاد و سیاست و اثرات آنرا در حرفه برنامه ریزی به رسمیت بشناسیم. بنابراین باید به مکانیسم بازار توجه داشته باشیم زیرا آنها می توانند تمام ارزش حرفه ای برنامه ریزی را خنثی کنند، نه تنها در اجرای معماری آن بلکه تولید عملی آن. اگر مکانیسم بازار شناسی و تلفق با محتوای کار برنامه ریزی نشود، برچسب و کار نظری در زمینه آن نمی تواند قدرتی فراتر از اثر سیستم عامل های سیاسی داشته باشد. مناسبتر خواهد بود اگر هر حرفه ای اجازه تجزیه و تحلیل و به روز رسانی خاص و مکانیسم بازار خود را می داشت تا نیات خود و مبنای عقلانی خود را هماهنگ می کرد- تا اثر محکمی در فعالیت برنامه ریزی داشته باشد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری