:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران

قطب‌های علمی در جهان به عنوان يكی از مهمترين عوامل محرك توسعه كشورها در قرن بيست و يكم شناخته شده است كه همچون موتورهای محرك توسعه در تعامل نزديك با نهادهای مولد فكر و انديشه بوده و در واقع اين دو در كنار هم و مكمل يكديگرند.
قطب‌های علمی علاوه بر دارا بودن نقاط قوت نهادهای پژوهشی، از مشخصه‌هایی برخوردارند که موجب امتیاز آنها می‌شود، مشخصاتی همچون انعطاف‌پذیری و ساختار معطوف به روابط دموکراتیک، همکاری و به کارگیری عقل جمعی، فعاليت بين رشته‌ايي و چند رشته‌ايي، استقلال عمل واحدها، امکان اعمال موثر كنترل كيفيت، ارتباط با صنعت، اقتصاد و حيطه عمومي، تربيت نيروهاي انساني ویژه، برخورداري ازسرمايه اجتماعي، نگاه آينده‌انديشانه به مسايل اساسي، برخورداري از ارتباطات قوي و موثر بين‌المللي، برخورداري از حمايت بخش دولتي و خصوصي.
قطب­هاى علمى كشور
قطب علمى نماد فعاليت سازمان يافته گروهى از اعضاى هيات علمى در يك مؤسسه با توان علمى بالاست كه با برترى در يك زمينه علمى تخصصى در علوم بنيادى يا كاربردى شناخته مى­ شود و از طريق تمركز و انسجام بخشيدن به فعاليت­ هاى خود در آن زمينه، براى نوآورى و دستيابى به كيفيت برتر علمى در سطح ملى، منطقه ­اى يا بين­ المللى و پاسخگويى به نيازهاى اساسى كشور تلاش مى ­كند.
قطب ­هاى علمى در دانشگاه­ ها در آستانه برنامه سوم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و به منظور كاهش فاصله علمى كشور ايران با سايركشورهاى توسعه­ يافته تشكيل شد.
با اجراي طرح قطب­ هاي علمي در دانشگاه ­ها و مؤسسات پژوهشي كشور در برنامه سوم، توسعه ميزان فعاليت علمي و پژوهشي و كيفيت آن به مقدار چشمگيري افزايش يافت. با توجه به نتايج بسيار ارزشمند فعاليت قطب­ هاي علمي در برنامه سوم، ادامه اين فعاليت در برنامه چهارم توسعه نيز مورد توجه قرار گرفت.
در برنامه چهارم توسعه در بند (ج) ماده 49 به صراحت تكيه بر ايجاد قطب­ هاي علمي براساس مزيت­ هاي نسبي و نيازهاي آتي كشور ذكر شده است. همچنين مفاهيم و ديدگاه­ هايي مانند توسعه مبتني بر دانايي، حمايت از پژوهش هاي تقاضا محور، اصلاح ساختار دانشگاه، توسعه كمي و كيفي سطح آموزش عالي در انطباق با نيازهاي جنبش نرم ­افزاري مي تواند در جهتگيري­ هاي قطب­ هاي علمي تاثيرگذار باشد.
امروزه بيش از 113 قطب علمى در رشته­ هاى مختلفى از قبيل هنر، فنى و مهندسى، كشاورزى و دامدارى و با اهداف زير در ايران فعاليت مى كنند:
• افزايش مشاركت در گسترش مرزهاى دانش و اعتلاى موقعيت علمى كشور
• دستيابى به آخرين يافته­ هاى علمى و فناورى ­هاى نوين در زمينه ­هاى خاص
• توليد دانش فنى براى پاسخگويى به نيازهاى اساسى كشور
• فراهم ساختن زمينه پرورش پژوهشگران و دانشمندان تراز اول
• ايجاد محيط علمى پويا و مولد علم
• تقويت فعاليت ­هاى علمى گروهى
 
قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران
به عنوان يكى از حلقه­ هاى ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت
شتاب روزافزون توسعه علوم و فنون در رشته­ ها و زمينه ­هاى مختلف در دوران معاصر، مفهومى بديع و بى ­نياز از اثبات و استدلال است. قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به عنوان يكى و «نياز به آموزش مداوم» ازحلقه­ هاى ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت است كه با درك مفهوم رسالت جامعه دانشگاهى براى پاسخگويى به نياز اين بخش از جامعه، كسب مداوم علوم و فنون جديد و ارتقاى برنامه­ هاى كيفى و كمى در بخش­ هاى آموزشى و اجرايى صنعت معمارى و سازه تاسيس شده است.
شوراي قطب­ هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بر اساس اساتيد، مقام­ ها، توانايی ­ها و رتبه­ هاي را به «قطب علمي فناوري معماري» علمي و تخصصي آن­ ها در عرصه­ هاي ملي و بين­ المللي، عنوان دانشگاه تهران اعطا كرد. به اين ترتيب قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به رياست دكتر حامد مظاهريان در سال 1384 راه ­اندازى شد.
هدف اصلى از تشكيل قطب علمى فناورى معمارى در دانشكده معمارى پرديس هنرهاى زيباى دانشگاه تهران نيل به اهداف آموزشى و پژوهشى در زمينه معمارى و علوم از طريق توليد سازمان­ يافته دانش است كه در چهار بخش، ايجاد زير ساخت ها، اهداف آموزشى، اهداف پژوهشى و نشر مفاهيم طبقه ­بندى مى­شوند.
در تاريخ 25/5/90 و طى بررسى مجدد مدارك، اسناد و دستاوردهاى دانشگاه­ ها و مراكز علمى كشور، در شوراى قطب­ هاى علمى، ادامه فعاليت قطب علمى فناورى معمارى در گروه هنر، براى دوره پنج ساله دوم مورد تاييد قرار گرفته و هم اكنون قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران به عنوان تنها قطب علمى كشور در زمينه معمارى، فعاليت دارد.
 
اهداف قطب علمى فناورى معمارى دانشگاه تهران در برنامه 5 ساله دوم
الف) ايجاد زيرساخت­ ها
1. دستيابى به آخرين يافته­هاى علمى و فناورى­هاى نوين در زمينه معمارى
2. ايجاد ارتباط علمى و پژوهشى با دانشگاه ­هاى معتبر دنيا
3. تقويت ارتباطات علمى و ميان رشته ­اى بين معمارى و تكنولوژى ساختمان
4. ايجاد آگاهى­ خانه در زمينه­ هاى مرتبط از جمله سازه­ هاى فضاكار
5. تأسيس كارگاه فناورى معمارى
6. تأسيس آزمايشگاه فيزيك ساختمان
7. تقويت كتابخانه در زمينه فعاليت هاى قطب علمى فناورى معمارى
8. راه­ اندازى و نگهدارى وبگاه قطب علمى (طراحى به صورت  (Portal
9. راه ­اندازى سامانه بايگانى مدارك و اطلاعات مربوط به فعاليت­ هاى انجام شده
10 . ايجاد ارتباط و همكارى با ساير مراكز علمى معتبر همچون قطب­ هاى علمى مرتبط و كرسى يونسكو در معمارى
 
ب) اهداف آموزشى
1. ايجاد دوره­ هاى جديد ميان رشته­اى در جهت هماهنگى با نيازهاى كشور و ايجاد ارتباط ميان معمارى و تكنولوژى
2. بازنگرى و اصلاح رشته­ هاى موجود در مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى معمارى در جهت ارتقا فناورى معمارى
3. داير ساختن دوره ­هاى كارشناسى ارشد جديد در حوزه فناورى معمارى مانند ساختمان­ هاى هوشمند، معمارى ديجيتال، معمارى و زلزله، كاربردهاى پيشرفته رايانه در معمارى، معمارى و روشنايى، معمارى مسكن، معمارى داخلى، معمارى ايران و جهان اسلام
4. ايجاد دوره­ هاى دكترى تخصصى در زمينه­ هاى وابسته به فناورى معمارى مانند مديريت پروژه و ساخت، تكنولوژى معمارى، مرمت ابنيه تاريخى در زمينه ­هاى مرتبط با ((Distance Learning
ايجاد دوره­ هاى آموزش مجازى و آموزش از راه دور فناورى معمارى
6. ايجاد كارگاه هاى آموزشى و سمينارهاى مرتبط با آموزش فناورى معمارى
7. ايجاد دوره­ هاى آموزش نرم ­افزارهاى مرتبط با فناورى معمارى
8. تجديد نظر در ساختار و محتواى دروس فنى در معمارى و نحوه برگزارى  آن ها
9. ايجاد دوره­ هاى بازآموزى مهندسان در زمينه تكنولوژى معمارى، مديريت پروژه و ساخت، انرژى در ساختمان و فناورى ­هاى نوين ساختمانى
پ) اهداف پژوهشى
1. پژوهش و توليد دانش مناسب AT Appropriate Technology)) براى پاسخگويى به نيازهاى اساسى كشور در زمينه فناورى معمارى، انرژى و ساختمان، مديريت پروژه و ساخت، فناورى در معمارى ايران و فناورى ­هاى نوين ساختمانى
2. بومى ­سازى فناورى ­هاى نوين ساختمانى
3. شناسايى و پاسخ به نيازهاى موجود با استفاده از فناورى­ هاى نوين، مقاوم سازى و مرمت ساختمان ­هاى موجود
4. هدايت و حمايت از پايان­نامه­هاى دانشجويى در زمينه فناورى معمارى
5. توسعه اختراعات و ابداعات در زمينه­ هاى مرتبط با فناورى معمارى
6. آسيب­ شناسى مشكلات و كمك ­هاى علمى و تخصصى به دستگاه­ هاى اجرايى كشور و سازمان­ هاى فعال در زمينه فناورى معمارى
7. ارائه راهكارهاى اجرايى در مورد نحوه استفاده از مصالح و سيستم هاى نوين ساختمانى
8. ارائه شيوه ­هاى استفاده از پيشرفت­ هاى علمى پژوهشى در زمينه معمارى، فناورى و علوم وابسته جهت ارتقا كيفيت زندگى در جامعه
 
ت) نشر مفاهيم
1. برگزارى كنفرانس­ هاى بين­ المللى و ملى در زمينه ­هاى مرتبط با فعاليت قطب علمى
2. برگزارى سلسله سخنرانى ها در زمينه فناورى ­هاى نوين ساختمانى
3. برگزارى جشنواره­ هاى تخصصى و كارگاه ­هاى آموزشى جهت آشنايى با دستاوردهاى جديد در حوزه فناورى معمارى
4. انتشار مجله علمى- پژوهشى International Journal of Architecture Technology (IJAT)
5. انتشار مجله علمى- پژوهشى داخلى در زمينه تكنولوژى معمارى
6. انتشار خبرنامه در زمينه فعاليت­ هاى دانشكده معماري و قطب علمى فناوري معماري دانشگاه تهران
7. همكارى با رسانه­ ها در زمينه اطلاع ­رسانى و افزايش سطح آگاهى جامعه معمارى و فناورى، زلزله و . . .
8. همكارى با رسانه ­هاى عمومى و صدا و سيما در زمينه اطلاع ­رسانى و توليد برنامه­ هاى مناسب علمى- ترويجى
9. ترجمه و تأليف كتب و مقالات علمى در زمينه­ هاى مورد نياز دانشگاه­ ها و جامعه علمى كشور
 
 
دستاوردهاى قطب علمى فناورى معمارى دانشگ اه تهران در برنامه 5 ساله اول
عملكرد پژوهشي
• طرح پژوهشي با عنوان "بررسي نيازهاي تكنولوژيك جامعه امروز ايران به منظور تدوين طرح جامع آموزش تكنولوژي معماري"
• طرح پژوهشي با عنوان "بررسي آلودگي­ هاي زيست محيطي ناشي از توسعه مسكن در مراحل ساخت و دوران بهره برداري"
• طرح پژوهشي با عنوان "تحليل محتواي كمي و كيفي پايان­ نامه ­هاي ارايه شده در دانشكده معماري با توجه خاص به ديدگاه ­هاي مرتبط با تكنولوژي"
• انتشار 14 عنوان كتاب
 
همكاري­هاي علمي و بين المللي
• جلب همكاري نخبگان تراز اول جهاني
• برگزاري كنفرانس "معماري و سازه" با رويكرد جهاني
• برگزاري كنفرانس ملي "سازه­هاي فضاكار"
• همكارى و حمايت از انجمن هاى علمى دانشجويى دانشكده معمارى دانشگاه تهران
• تجهيز آزمايشگاه و امكانات سخت افزاري و نرم­افزاري
• طرح راه­اندازي كارگاه قطب
• تقويت كتابخانه پرديس و ايجاد كتابخانه مخصوص قطب علمى فناورى معمارى
 
عملكرد آموزشي
• برگزارى دوره­ هاى مشترك آموزشى با همكارى مراكز معتبر علمى جهان
• برگزارى دوره ­ها و كارگاه ­هاى آموزشى در قالب طرح دوره­ هاى عالى تخصصى معمارى
• راه ­اندازي رشته كارشناسي ارشد تكنولوژي معماري
• راه ­اندازي رشته كارشناسي ارشد معماري و انرژي
• راه ­اندازى رشته كارشناسى ارشد مديريت پروژه و ساخت
• برگزارى كارگاه­ هاى آموزشى كاربردى
 

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری