:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
سه شنبه، ۴ آبان ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
مصوبه هيات وزيران در زمينه طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان

در اجراي بند (ب) ماده 4 مصوبه هيات محترم وزيران در خصوص پرداخت يارانه به ساختمان هاي غير دولتي موجود و در حال ساخت، به شماره 131164/ت/41429 (ه) مورخ 88/7/1 به پيوست چك ليست طراحي كنترل اجراي مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان جهت طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان به دو روش كاركردي (مشتمل بر 5 صفحه) و تجويزي (مشتمل بر 3 صفحه) و همچنين جهت كنترل اجراي عايق كاري حرارتي ساختمان (مشتمل بر 4 صفحه) جهت آگاهي و بهره برداري ارائه مي گردد.

كنترل اجراي عايق كاري حرارتي ساختمان

طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان-روش كاركردي

طراحي عايق كاري حرارتي پوسته ساختمان-روش تجويزي

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری