:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
آتوسا مدیری؛ مديريت گروه شهرسازی دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مرکز

Atoosa Modiri

1. مشخصات فردي:

ديپلم رياضي – فيزيک

سال اخذ:1372؛ محل اخذ: دبيرستان امام خميني تبريز

کارشناسي ارشد پيوسته معماري

سال اخذ مدرک: 1379؛ محل اخذ: دانشگاه علم و صنعت ايران

دکتري شهرسازي

سال اخذ مدرک: 1384؛ محل اخذ: دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقيقات

2. سوابق عضويت در مجامع علمي و حرفه­اي

عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد تهران مرکز.

عضو جامعه مهندسين شهرساز

عضو هسته­ي مشورتي مرکز گفتگوي تمدن­ها، گروه معماري و شهرسازي

3. سوابق حرفه­اي و اجرايي

مدير گروه شهرسازي دانشکده هنر و معماري واحد تهران مرکز

همکاري با مهندسين مشاور آرمانشهر، عرصه و شارستان

4. دروس تدريس شده در دانشگاه

مباني طراحي مجتمع­هاي زيستي، گروه معماري

کارگاه طراحي مجتمع­هاي زيستي، گروه معماري

مباني برنامه­ريزي مجتمع­هاي زيستي، گروه معماري

روستا 1 و 2، گروه معماري

تحليل فضاي شهري، گروه معماري

برنامه­ريزي کالبدي، گروه معماري

کاربرد کامپيوتر در شهرسازي ، گروه شهرسازي

جامعه­شناسي شهري، گروه شهرسازي

شناخت کالبدي فضا، گروه شهرسازي

کارگاه 1 و 2، گروه شهرسازي

5. جزوه ها و مقالات درسي تاليف شده

شناخت و تحليل فضا

برنامه­ريزي کالبدي

طرح­هاي شهري انگليس، 1380

شهرهاي جاده ابريشم، 1380

مقايسه فشردگي دو شهر دامغان و سمرقند، 1381

شهرسازي پست مدرن، ترجمه کتاب post modern urbanism نوشته nan Elline، 1381

ساختار شهر اصفهان، ترجمه کتاب Iranian Cities نوشته Heinz Gaube، 1382

شکل شهر اشکاني، 1382

ساختار تاريخي شهر تبريز، 1379

فضاهاي اجرا، ترجمه کتابContemporary World Architecture نوشته Hugh Pearman، 1379

سير تحول ارگ عليشاه تبريز، 1378

6. فعاليت­هاي پژوهشي

همکاري با دفتر پژوهشکده دانشگاه علم و صنعت ايران- 1378

همکاري با مرکز گفتگوي تمدن­ها-1380

همکاري با دکتر اسفنديار زبردست در طرح پژوهشي مديريت کلانشهرها، 1385

شرکت در جشنواره پايان­نامه­هاي برتر دانشجويي، معاونت فرهنگي – هنري شهرداري تهران، 1387

7. مقالات چاپ شده

عرصه عمومي، روابط فرافردي و ميان فردي، فصل­نامه آبادي، تابستان 1385

جرم، خشونت و احساس امنيت در فضاهاي عمومي شهر، فصل­نامه علمي- پژوهشي رفاه اجتماعي ، پاييز 1385

حضور مردم در عرصه­ي عمومي ضامن به هنگام­سازي فضاي محله، چکيده مقالات همايش توسعه پايدار محله­اي، اسفند 1383

طراحي و مکان­يابي ايستگاه­هاي آتش­نشاني ، مجله معمار، پاييز 1387

مکان، فصل­نامه هويت شهر، شماره 2.

توسعه­ي شهري و استراتژي­هاي مسکن در جهت رفاه شهروندان بي­بضاعت، مجله جستارهاي شهري، مهر 1387

8. مقالات خوانده شده در همايش ها و سمينارها

هويت شهر، در همايش شهر و گفتگو برگزار شده در شهر مشهد- شهرداري مشهد، 1380

ساختار ارائه پايان­نامه، سمينار تدوين پايان­نامه، دانشکده­ هنر و معماري واحد تهران مرکز.

توليد فضاي نمادين لفور، سمينار دلف و زوريخ ، نوامبر 2008 و آوريل 2009

9. پايان نامه هاي کارشناسي ارشد هدايت شده به عنوان استاد راهنما و مشاورراهنمايي:

ارگونومي رنگ در منظر شهر، اکبر مرادي­پور، 1386

نقش برنامه­ريزي در امنيت شهر، صمدي افشار، 1387

نقش مصوبات کميسيون ماده پنج در تغيير تراکم شهر تهران، مسعود ناروني، 1386

10. فعاليت­هاي حرفه­اي

مدير پروژه و کارشناس مسوول طرح ساماندهي ارتفاعات منطقه 22

کارشناس مسوول کالبدي بازنگري طرح تفصيلي شهر زنجان، 1381

مدير پروژه و کارشناس مسوول طرح ضربتي و اسکان موقت شهر بم، 1382

مشاور علمي طرح جامع شهر ابهر، 1382

کارشناس مسوول طرح مکان يابي ايستگاه­هاي خط 3 مترو تهران، 1383

کارشناس کالبدي آماده­سازي شهر جديد سهند، 1383

کارشناس کالبدي الگوي توسعه منطقه 4 شهر تهران، 1385

مدير پروژه طرح تفصيلي منطقه 4 شهر تهران 1386-1387

مشاور طراحي شهري محور کمربندي شهر پارس­آباد، 1385

کارشناس کالبدي طرح منظر شهري خاک­سفيد ، 1386

کارشناس مسوول طرح جامع منطقه آزاد انزلي، 1386-1387

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری