:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
کتاب «ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان»

شهرها در سراسر دنيا از جمله در كشور ما با مشكلات بي‌شماري مواجه هستند، جهان در حال شهري شدن است و اين راهي بي‌برگشت مي‌باشد. براي مواجه شدن با اين مشكلات و هدايت اين روند چاره‌اي جز تجديدنظر در روش‌هاي سنتي اداره شهرها وجود ندارد؛ از جمله اين روش‌ها مي‌توان به «مشاركت» مردم در گروه‌هاي سني و جنسي مختلف در مديريت شهر اشاره کرد. برخي مي‌پندارند مشاركت فقط معطوف به گروه سني بزرگسال مي‌باشد و كودكان و جوانان در اين زمينه نقشي ندارند.
***
کتاب «ایجاد شهرهای بهتر با کودکان و جوانان» از 7 فصل تشکیل شده است و با رویکردی فرایندی با توأم ساختن مباحث نظری و تجارب محلی در گوشه گوشه دنیا برخوردار از صفحه آرایی حرفه‌ای وجذاب، راهنمایی مناسب برای عمل، پژوهشی مشارکتی می باشد، فصل اول کتاب با عنوان گام‌های نخست به خودارزیابی شهر به عنوان محل مناسبی برای جوانان پرداخته است واین فعالیت را لازمه برنامه مشارکتی می داند در فصل دوم تعریف مشارکت، منافع حاصل از آن ودیدگاههای جاری در این زمینه مورد بحث قرارگرفته، درمبحث سوم سازماندهی یک پروژه مشارکتی تشریح شده، در فصل چهارم طراحی فرایند این برنامه‌ریزی وکردارهای گردش کار آن مورد بحث است آموزش کارکنان پروژه و تنظیم روابط کارکنان با جوانان وکودکان موضوع فصل 6 است. درفصل ماقبل آخر انواع تکنیک های مشارکت و پژوهش مشارکتی شکافته شده است برخی از این تکنیکها برای اولین بار است که به جامعه حرفه‌ای وعلمی در ایران معرفی می شود. در فصل پایانی نیزنحوه کنترل نتایج پروژه های مشارکتی وانعطاف بخشي به آنها درج شده است.
این کتاب می تواند مورد بهره‌برداری تمامی کسانی که به نوعی با کودکان وجوانان و نیز با مسائل شهری مرتبط هستند قرار گیرد همچنین دانشجویان وپژوهشگران رشته های علوم اجتماعی جغرافیا، برنامه‌ریزی شهری، طراحی شهری ومعماری می توانند ازاین اثر بهره ببرند.
کتاب بازگردانی است از دکتر نوید سعیدی رضوانی دارای تخصص برنامه ریزی شهری و خانم مهرنوش توکلی که از سوی نشر دیبایه در 168 صفحه متشر شده است.
P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری