:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
گروه معماري و شهرسازي فرهنگستان هنر

گروه معماري و شهرسازي از جمعي از متخصصان و كارآزمودگان در حوزه‌هاي مديريت و سياست‌گذاري كلي معماري و شهرسازي، مسكن، ميراث فرهنگي، آموزش معماري و شهرسازي، پژوهش، تاريخ معماري و مرمت تشكيل شده است. اين گروه، با توجه به وظايف قانوني فرهنگستان هنر و اساسنامه آن، وظايف زير را بر عهده دارد:
- نظارت كلان بر وضع معماري و شهرسازي كشور و فعاليت دستگاه هاي ذي ربط
- تبيين سياست ها و راهبردهاي معماري و شهرسازي كشور و عرضه آن به مراجع ذي ربط
- اعلام مواضع در مواقع حساس و تلاش در جهت‌دهي به ديدگاه هاي مسئولان و تاثيرگذاري بر فرهنگ عمومي معماري و شهرسازي
- بررسي وضع معماري و شهرسازي در آموزش عمومي
- بررسي وضع معماري و شهرسازي در آموزش تخصصي در مقاطع پيش از دانشگاه
- بررسي وضع معماري و شهرسازي در آموزش عالي
- بررسي وضع حرفه معماري و شهرسازي
- بررسي وضع انتشارات در حوزه معماري و شهرسازي و تلاش در انتشار كتاب هاي بنيادي در اين حوزه با همكاري انتشارات فرهنگستان هنر
- تلاش در تبيين معيارها و ايجاد شور و نشاط در محيط‌هاي آموزشي و حرفه‌اي معماري و شهرسازي
- تلاش در قانونمند كردن رقابت هاي حرفه‌اي معماري و شهرسازي
- تلاش در تعميق ديدگاه هاي اهل آموزش و پژوهش و حرفه معماري و شهرسازي و توجه به ارزشهاي ديني و فرهنگ بومي

----------------------

رئيس گروه: سيد محمد بهشتي شيرازي

دبير گروه: رضا جان نثاري

اعضاي گروه:
آيت الله زاده شيرازی ، باقر (زنده ياد)

بهشتی شيرازی ، سيد محمد

حاجی قاسمی ، کامبيز

حبيب اللهيان ، جليل

حبيبی ، سيد محسن

قيومی بيدهندی ، مهرداد

لرزاده ، حسين (زنده ياد)

نوائی ، کامبيز


پیوند مرتبط:
http://www.honar.ac.ir

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری