:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
جایگاه بدنه های شهری در معماری امروز

کافی است کمی درخیابان های شهرهایمان قدم بزنیم، کمی به جایگاه بدنه های شهری در شهرسازیمان فکر کنیم! کمی فکر و کمی تامل، نه به عنوان یک متخصص بلکه به عنوان یک شهروندچند درصد مردم آمی و متخصصین این امرزمانی که در معابر شهری عبور میکنند به این مسئله توجه میکنند؟
متأسفانه امروزه بدنه های شهری صرفاً در نمای ساختمان خلاصه میشود،وبماند که خود این تعاریف نیز دچار نواقصی میباشد.تعاریف صوری مانند پوسته خارجی ساختمان و معیارهایی مانند ارتفاع مجازو...! تعریف بالا تعریفی است که متخصصین امر درباره نماهای شهری دارند و اما تعریف مردم عادی در مورد نماهای شهری...؟
ابتدا تعریفی از بدنه های شهری و منظورمان از این کلمه را ارائه میکنیم:
بدنه های شهری عبارت است از کلیه محیط پیرامونی که یک معبر شهری را محاط میکند.خواه به صورت فیزیکی خواه به صورت بصری. بنابراین آسمان و زمین نیز در تعریف ما جزء بدنه شهری تعریف میشود.همچنین بدنه ها را به دو دسته سطوح عمودی و افقی تقسیم میکنیم:آسمان و زمین جزء سطوح افقی و بدنه ساختمان ها جزء سطوح عمودی درنظر میگیریم.متأسفانه امروزه اهتمام ما صرفاً به بدنه های عمودی میباشد و بدنه های افقی به کلی فراموش شده‌اند،وهیچ ضابطه ومعیاری برایشان وجود ندارد ستون های انتقال برقی که خود خواهانه سر از زمین بیرون آورده وزمین وآسمان را به یکدیگر دوخته اند،کابل های انتقال برق که هر کدام به سویی می‌روند،نمونه های بارزی ازاین بی توجهی‌هاست.
دو سئوال اساسی در اینجا مطرح است:
1- معابر شهری و گذر گاه های ما بدنه های شهری را تعریف میکنند یا بدنه های شهری معابر و گذر گاه های ما را؟
2- انسان و روح او در این تعریف چه جایگاهی دارند؟تکلیف طبیعت و محیط پیرامونی چیست؟

در پاسخ به سئوال اول مسلماً واقعیت آن است که معابر شهری بدنه های شهری ما را می‌سازند و تا زمانی که ما معبروگذرگاهی نداشته باشیم بدنه شهری نداریم.
پاسخ سؤال دوم را می توان با مقایسه معماری گذشته ومعماری امروزمان به خوبی جوابرداد،نماهای ساختمانی در معماری امروز نقش یک نقاب را بازی میکنندکه بر روی ساختمان ها کشیده می‌شوند بدون اینکه توجهی به محیط و معماری داخل بناها شود و صرفاً به منظور زیبایی بدنه های شهری (که این نیز خود جای بحث دارد) طراحی و ساخته میشوند.در صورتی که در معماری گذشته فلات ایران نماها به خوبی مرز بین معابرو درون ساختمان را تشکیل میداده‌اند.
وجود دو نکته را می‌توان در مورد نماهای شهری که امروزه ساخته میشوند مهم دانست:
1- بحث اتصالات و مقاومت در برابر ریزش هنگام زلزله
2- بحث صرفه جویی در مصرف انرژی

به وضوح مشخص است که مباحث بالا در کنار مباحث زیبایی ست که قابل بحث و بررسی است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری