:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
از روزنامه جودت اردبیل تا نشریه معماری ایران

الهام علوی‌زادهElham Alavizadehروزنامه جودت نامي آشنا در تاريخ جرايد اردبيل است؛ اولين شماره آن در مرداد ماه سال 1306وآخرين شماره در آذرماه 1325در اردبيل منتشر شده است. اين روزنامه در اين مدت 1600 شماره منتشر كرد و با قرائتخانه و كتابفروشي و تئاتر و چاپخانه وابسته به مجمع سعادت بود.
روزنامه جودت نامي آشنا در تاريخ جرايد اردبيل استمدير مسول اين روزنامه(مرحوم؟) حسن جودت ازاواخرسلطنت رضاشاه تا سالهاي اول سلطنت محمدرضا به مدت 20سال، با مقالات خود به انتقاد و بيان ضعف نمايندگان مردم و دولت ميپرداخت. وي در طي اين مدت با مشكلات زيادي براي اداره روزنامه روبرو بود و براي جلوگيري از توقيف يا تعطيلي روزنامه از طرف مقامات، تلاشهاي فراواني كرد.اين روزنامه به عنوان عضو جبهه آزادي فرقه دموكرات، در سال 1325 پس از بيست سال مبارزه با انتقادات شديد دولت وقت و پس از تخريب چاپخانه و كتابخانه، تعطيل شد.
اكنون پس از گذشت قريب به 60 سال از اين واقعه مهندس محمدرضا جودت فرزند حسن جودت،چهره آشناي معماري ايران، به عنوان صاحب امتياز و مدير مسول فصلنامه «معماري ايران» مشغول به فعاليت است وپيش زمينه اقدام به نشر اين مجله تخصصي و مبادرت به نوشتن در عرصه معماري را در سابقه فرهنگي خانواده خود ميداند.جريان سازيها در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و ...همواره تاثير خود را بر تاريخ ميگذارند حتي اگر تصور شود كه اين فعاليتها از ريشه قطع شده‌اند.
«محمد رضا جودت» Mohamadreza Jodatمعماري همواره مجموعه اي از فعاليت هاي پيراموني را ارايه كرده است كه هر يك به خودي خود منعكس كننده تخصصي منفرد و قابل تامل است؛ نگاهي به دانش آموختگان اين رشته، بازه اي وسيع را از حرفه مندي بدست مي دهد كه هرچند به ظاهر غير مرتبط به نظر مي رسند ولي به اعتبار نتيجه، آنچنان كه اشاره شد، حاصل ماهيت ميان گستره اي خود هنر - صنعت معماري و قدرت انتخاب معمار با توجه به تنوع مفاهيم ارايه شده در سيستم آكادميك است.
در اين بين شايد كمتر معماري را بتوان در بين فعالان عرصه معماري زاد بوم ايران سراغ گرفت كه بتواند در تمامي حوزه هاي عمده نظري و عملي مرتبط با «ابر حرفه معماري» شخصيتي موفق و در خور از خود ارايه كند. محمد رضا جودت معمار ۶۵ساله با شخصيت آكادميك و پژوهشي و با آثار معماري خود بعد از بيش از ۴۰ سال طراحي، همچون هنرمندي تازه نفس، هنوز هم تبلور روزآمدي و جامعيت در توليد هنري است.
جودت عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهر سازي شهيد بهشتي (از سال ۱۳۵۴) است؛ انتشار چند ده كتاب و مقاله در زمينه معماري و شهرسازي، برگزاري نمايشگاه هاي هنرهاي تجسمي، سردبيري مجله معماري و شهرسازي، مدير مسوولي فصلنامه «معماري ايران»، ارايه بيش از ۲۰ اثر معماري مطرح كه تقريبا همگي ساخته شده اند، ارايه چندين طرح جامع و هادي در زمينه شهرسازي و ... بسياري موارد ديگر همه و همه موجب مي شود «محمد رضا جودت» را معماري فراتر از مرزهاي جغرافيايي و فرهنگي ايرانمان بدانيم.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری