:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
ساختمان مرکزی BMW

Vahideh Ranji وحیده رنجیطرح ساختمان مرکزیBMW، در واقع پادزهری برای اذهان بی حس شده عصر یکنواخت ماشینی است! ظه حدید با آفریدن یک محیط کاری سیال که در آن مدیریت، مهندسی، کارگران و ماشین آلات ظاهرا در هم تلفیق شده‌اند، درپی دگرگون کردن سلسله مراتب مرسوم در کارخانه‌ها است.
Zaha Hadid
محیطی که اطلاعات آزاد و روان بوده و انسان و ماشین، در همزیستی خوشایندی به سر می‌برند، این درحالی است که منظره درخشش بدنه سیاه و نقره‌ای ماشین های معلق خط تولید به نظر برخی نازیبا و برای دوستداران اتومبیل مسحور کننده است.
سایت کلی مجموعه متشکل از سه قسمت اصلی است: ساخت بدنه اصلی، رنگامیزی و مونتاژ، که درون صفحه‌های مواج فلزی پیش ساخته مستقر شده‌اند. حدید با ایده حلقه برگشت خط تولید (Loop Back) در قسمت مرکزی، نظام ساختاری پروسه تولید را دگرگون کرده‌است و کارگران و مهندسین قادرند ضمن ادامه کار خود در صورت لزوم، پروسه مونتاژ را از نو شکل دهند!

اولین چیزی که در ساختمان مرکزی توجه بازدید کنندگان را جلب می کند مقیاس بزرگ فضاست. قسمت پل‌مانند منشعب شده از ساختمان اصلی، فضای اداری را در بر گرفته و موجب پیوند دو حجم دیگر شده و حیاط کوچک ورودی را قاب می‌کند. بازدید کنندگان هنگام رسیدن به مجموعه از سمت اتوبان به آرامی پایین می‌روند و در حالی که از کنار گالری نمایش عبور می‌کنند، جهتشان تغییر کرده و به پارکینگ پخش و پلا شده‌ای برخورد می‌کنند که بصورت اریب نسبت به ساختمان قرار گرفته‌است و در نهایت باید به سمت زیر پل متصل به فضای اداری روانه گردند تا ورودی اصلی را دریابند.

ستونهای حجیمی فضای پل مانند را بصورت آزاد راهی معلق در هوا متصور می سازند که فضاهای اداری در روی این پل بصورت تراسهای متوالی بتونی جا گرفته اند. شفافیت بنا، دیدهای سه بعدی و اختلاف ارتفاعی که در این سالنها و محور اصلی بوجود آمده سیالیت انتقال اطلاعات و روابط را در چنین مجموعه ای موجب شده است.
جداره های شفاف با خلق دسترسی های بصری، موجب از بین رفتن سلسله مراتب اجتماعی و شکسته شدن مرز بین کارکنان شده است.
با نگاهی به اتفاقات ساختمان مرکزی BMW، حدید محیطی یکپارچه خلق کرده است که موجب روان شدن پروسه تولید می شود. این نوع طراحی در زمینه خط تولید در واقع راه حلی بر دغدغه فکری فوتوریست ها در مورد سرعت و رویای آنها از جامعه همیشه پویاست. بی شک امروزه چنین تجربه هایی پرستش کورکورانه ماشین را دگرگون می سازد. این نکته رابطه ای بین اندیشه های فوتوریستی و فاشیست ها نیز است؛ تمایل به کاهش درگیری انسان با زندگی ماشینی فرمهای حدید؛ بازتابی از تمایل وی به وارونه کردن صفات انسانی از دست رفته مدرنیسم است. ظاها حدید در این پروژه خط سیر مدرنیستی را دگرگون ساخته و جریان سیال اطلاعات جایگزین یکنواختی خط مونتاژشده است.
به عنوان حسن ختام می توان گفت حدید در معماری اش، با رویکرد به تکرار و پیوند عناصر، آمیختگی و غنای تکلم را بطور واقعی نشان می دهد، به گونه ای که، هرگز بوی فرسودگی وتحمیل نمی دهد. پدیده مزبور، برخاسته از سرشت طبیعی، جرات و فراست کسی است که به سبب استعداد واقعی اش، از قابلیت پالایش و بنا نهادن تئوری های مفصل تری برخوردار است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری