:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
استاد ولی الله گشایی، پرواز در آسمان خیال

Ali Khiabanian علی خیابانیان«شاخص بودن بد نیست، تعهد ایجاد می کند. تعهد خوب بودن» این جمله ای است که «ولی الله گشایی» خیلی به آن معتقد است. معلم نقاشی ای که شاگردان زیادی تربیت و بچه های زیادی را نقاشی کرده است. گشایی سبک چدیدی در نقاشی ابداع کرده است. سبکی به نام خیال پردازی انتزاعی که ویژگی های خاص خود را دارد. شاید فقط و فقط به خاطرابداع همین سبک می توان گشایی جزو هنرمندان مستقل و دارای سبک کشور در نظر گرفت.
Ostad-Goshaye «ولی الله گشایی»
می گوید برای استاد بودن صد ها ویژگی لازم است. اشاره می کند به چیزی که امروزه بسیار فراگیر است و آن «استادسازی» است. اینکه یاد گرفتیم هر کسی را بدون در نظر گرفتن بسیاری از خصوصیات استاد بنامیم.
گشایی متولد 1329 است. او هنرمندی است که نیم قرن ابزارش قلم مو، رنگ و دل سپید بوم بوده است.
آثار وی به عنوان نقاشی مدرن بر سه نوع است: خیالی سازی های فیگوراتیو، خیالی سازی های فیگوراتیو- آبستره و خیالی سازی های آبستره.
«خیالی سازی» های ولی الله گشایی خود انگیخته است، اما نه خود سرانه و من درآوردی
«خیالی سازی» های ولی الله گشایی خود انگیخته است، اما نه خود سرانه و من درآوردی. بدون اتکای به روند متنوع تئوری پردازی های هنر انتزاعی سده بیستمی و دیدگاه های گوناگون آن، از راهی جداگانه، در همان زمینه، با آن همسوئی و هماهنگی پیدا می کند. استوار است بر اصول و قراردادها و نظام همین شاخه از هنرهای تجسمی اروپایی. هر چند خالی از جهان بینی انتزاعی هنر کلاسیکایرانی نیست و با انتزاع گرائی قبل از دوره مدرن هم پیوند هایی نهفته دارد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری