:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
خانه جهانی چیست؟! (در رابطه با مسابقه معماری خانه جهانی)

الهام علوی‌زاده«خانه ای که برای همه ما سخن می گوید، خانه ای که از همه ما سخن می گوید.
خانه ای که بخاطر آرام و جذاب بودن، باز و بسته بودن ،روشن و تاریک بودن، عمودی و افقی بودن،به همه ما، بدون توجه به اینکه ما چه کسی هستیم و چه انتظاری از آن داریم، پناه می دهد.
خانه ای که در مورد همه موضوعات از جمله عشق ، دوستی و تنهائی سخن می گوید ولی در عین حال به یک مکان تعلق دارد: هر جا که ما تصور کنیم.» لوویس براگان

خانه جهانی چیست؟
خانه ای که گرچه می تواند همه جای جهان باشد ،تنها یک مکان را نشان می دهد. این خانه روش جدیدی است برای زندگی کردن که بیشتر در ارتباط با فضای مجازی است (فضائی که روز به روز گسترده تر می شود) تا فضای واقعی در شهر(که هر روز کوچکتر می شود).
این خانه با عادات و ویژگیهائی که ساکنان کره زمین در جامعه جدید مجازی بوجود می آورند ، توسعه می یابد.از جمله:ارتباط هم زمان و جریان مداوم اطلاعات.
ویژگیهای هر ناحیه ،کشور و شهر(ساختار شهری ،استفاده از فضا،آداب و رسوم ،سنت ها و آب و هوا)
مواردی هستند که روش ما را برای ((همسان سازی))ای که جهانی شدن نام دارد تعریف می کنند.به عبارت دیگر،افزایش اطلاعات همراه با سیل عظیمی از تصاویر، صداها، و محرکات حسی از هر مکان در کره زمین(شامل مد،اخبار و اکتشافات علمی) بر جامعه تاثیر دارند.
((مفهوم)) روش زندگی ما در یک مکان خاص ،نقطه شروعی است که ما باید از طریق آن کانسپت خود را در مورد خانه جهانی مطرح کنیم.

خانه جهانی چه چیزی را نشان می دهد؟
آن نشان دهنده جامعه جهانی شده ،پیشرفت در مخابرات ، تکنو لو ژی،و امکان حضور در همه جای جهان از طریق موقعیت شخصی خودمان است.همچنین نشان دهنده دنیای زندگی شخصی از دید بدون محدودیت جهانی و از دید جامعه ای که به آن تعلق داریم است.
یک خانه جهانی همه چیز می تواند باشد از تاتامی ژاپنی گرفته تا ساختمانهای نیو یورک، اما نه از لحاظ فرم بلکه از لحاظ محتوا و مفهوم. با این فرض، آنچه جهانی بودن آن را تعیین می کند ظرفیت آن برای طرح نوع جدیدی از استفاده ،از روابط فیزیکی با فضا و جامعه است.

چه نوع خانه جهانی وجود دارد؟
به تعداد افکاری که ما داریم خانه جهانی وجود دارد.
این خانه باید فراتر از تعریف شهر و منطقه ای که به آن تعلق دارد باشد،اما باید المانهای معاصر آنها یکی شوند.
برای تمام اهداف عملی ، شهر یا ناحیه هر طرح باید به عنوان پیش زمینه و اساس نقطه شروع پروژه،اما نه برای ایجاد خانه با سبک محلی یا بافت موجود شهر، عمل کند. بر عکس هدف خلق یک بافت جدید ، خوانشی جدید و الگوئی جدید است که به منظور تعریف هر مکان در جهان عمل می کند.

چرا تعریف خانه جهانی دارای اهمیت می باشد؟
برای اینکه فقط یک خانه جهانی وجود ندارد.به تعداد واقعیتها ما خانه جهانی داریم.
بزرگنمائی تصاویر بخاطر اینترنت، تلوزیون و مجلات باعث برتری یافتن یک تصور خاص از خانه شده است و باعث هدایت یکطرفه مدل توسعه ای خانه شده است.
به همین دلیل نشان دادن طرح های جدید و تازه که به خوانش محلی هر جهانی شدنی الهام می شوند،به منظور اجازه دادن به روشن شدن خواست های مختلف معاصر در هر کدام از چشم اندازهای معماری جهان، ضروری است.

خبر مرتبط:
مسابقه معماری خانه جهانی

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری