:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
شاخص توان مالي تامين مسكن‌

تقاضاي موثر بازار ساخت و ساز، نيازي است كه برآورده شدن آن در بازار مسكن از لحاظ فيزيكي و مالي انجام‌پذير است. به همين دليل در سياستگذاري‌هاي اين صنعت صرفا تقاضاها را در نظر نمي‌گيرند، بلكه تقاضاهايي از اهميت برخوردارند كه امكان اجرا و پاسخگويي به آنها وجود داشته باشد. آمارهاي سال‌هاي 76 و 77 از تحولات بخش مسكن، حاكي از افزايش ميزان بي‌خانمان‌ها و كاهش همين تقاضاي موثر است به طوري‌كه اگرچه افراد نيازمند خانه تعدادشان در اين دو سال رو به فزوني گذاشت اما تنها تعداد اندكي از اين تقاضاها مي‌توانست با پاسخ مواجه شود و اين يعني نياز به مسكن از طرف خانوارهايي كه توان مالي تامين مسكن دارند.
چند شاخص براي تعيين ميزان استطاعت مالي خانوارها در تامين مسكن وجود دارد كه اولين و ابتدايي‌ترين آن <نسبت قيمت مسكن به درآمد خانوارها> است. اين شاخص كه از تقسيم ميانگين قيمت يك واحد مسكوني به متوسط ميزان درآمد خانوارها به‌دست مي‌آيد مي‌تواند ما را به رهيافتي جديد در سياستگذاري‌هاي قيمتي بازار مسكن هدايت كند، زيرا در اين صورت ميانگيني از تعداد خانوارهايي كه توان مالي خريد يك واحد مسكوني را دارند در دست خواهيم داشت كه اين تعداد را مي‌توان به برنامه‌ها و سياستگذاري‌هايي از قبيل وام‌هاي مسكن، كاهش هزينه‌هاي ساخت و ... كم يا زياد كرد. البته در كشور ما چون درآمد يك خانوار، عددي گنگ (نه در معناي رياضي آن بلكه در معناي نامشخص بودن) است برنامه‌ريزان از هزينه‌هاي خانواده به جاي درآمد يك خانواده در يافتن اين شاخص بهره مي‌گيرند. در اين صورت شاخص به دست آمده عكس شاخص بالا مي‌شود يعني شاخص جديد ميزان عدم توانايي خانواده‌ها را در تامين مسكن نشان مي‌دهد كه اين شاخص به دليل قابل برآورد بودن هزينه‌هاي يك خانواده، قابل دستيابي است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری