:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
سيستم های خرپایی

سید رضا تابان
سازه های خرپایی، متشكل از اعضای كششی و اعضای فشاری می باشند كه به شكل مثلثی با اتصال مفصلی به یكدیگر متصل می شده اند و نیروهای درونی آنها تماماً محوری اند (فشار و یا كشش مستقیم بدون خمش و برش).

سازه های خرپاییهندسه مثلثی شكل دارای نقش و تأثیری اساسی در رفتار خرپاهاست، زیرا مثلث، تنها چندضلعی‌ای است كه بطور ذاتی دارای پایداری هندسی می باشد. مثلث فقط با تغییر طول اضلاع آن تغییر می یابد. به این ترتیب، به دلیل وجود اتصالات مفصلی، خرپا فقط به مقاومت در برابر كشش و فشار (بدون خمش) در اعضای مثلثی شكل برای پایداری خود نیاز دارد. چند ضلعی ها با تعداد اعضای بیشتر برای ثابت ماندن شكل خود به یك یا چند اتصال صلب (كه در مقابل سبب بروز خمش در اضلاع می شود) احتیاج دارند.

پینوشت: محمود گلابچي، درك رفتار سازه‌ها، تأليف: پروفسور فولر مور، تهران: دانشگاه تهران، 1380

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری