:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
ساختارنمایی (structural expressionism)

حسن رضاییساختارنمایی یاهمان های تک (High tech modernism) شاخه ای مستقل وتعریف شده از مدرنیسم است که سیمای ساختمان دراین شیوه بنحوی است که رویت اسکلت وکالبد ازدرون وبرون امکان پذیراست. قسمت عمده ای ازعناصرعریان وآنچه دراین شیوه متظاهراست بوسیله امکانات مهندسی طرح می گردد.
john-hancock-centerریختمان عمومی این معماری شامل: قاب‌های مجزا، خرپاهای عریان (exposed) واشکال پیچیده مرتفع وعظیم که نیازمندمهندسی های غیرمعمول است، می باشد.
دراین سبک اسکلت ساختمان ها فلزی است که درتضاد با شیوه های بروتالیستی قدیمی شاخته شده با بتن است؛ ازجمله اولین ساختمانهای ساخته شده دراین سبک ساختمانهای مدرنی همچون مرکز john hancock و برج فولادی U.S می باشند.
ساختارنمایی درکارهای اولیه شرکت ریچارد راجرز و همکاران همانند مرکز پمپیدو در پاریس بصورت شیوه ای شاخص ومتمایز پا گرفت. همچنین درشرکت فاستروهمکاران به رهبری نورمن فاستر نیز این سبک بکارگرفته شد. سانتیاگوکالاتراوا نیز با وارد کردن فرمهای طبیعی و ارگانیک بسیاری دراین سبک، نقش مهمی درعمل آوری این سبک ایفا کرد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری