:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
پیرامون نظریات شهرسازانه

ونداد رهبانیسال ها پیش از این در مبحث شهرسازی، مدلی به عنوان مدلی کارآمد پیشنهاد شد و آن منطقه بندی یا zoneing بود؛ بر اساس این مدل، یک شهر به قسمتهای گوناگونی تقسیم می شد که از الگوی شطرنجی و یا از الگوی مرکزی پیروی می کردند. سپس هر یک از منطقه ها (zone ها) به یک عملکرد و فعالیت شهری اختصاص می یافت. فرضا بخش مرکزی شهر به عنوان بخش اداری و فعالیت های تجاری در نظر گرفته می شد و بخش های خارجی، بخش مسکونی شهر را تشکیل می دادند.
پس از گذشت سال ها عملا این مدل منسوخ شد چرا که معایب و مشکلات فراوانی را در پی داشت. من جمله می توان این مثال را مطرح کرد که: منطقه ادرای و تجاری تنها در طول روز و ساعات کاری فعال بود و در طول شب این بخش فاقد زندگی و شادابی لازمه یک شهر بود یا اینکه ساکنین چنین شهری جهت تهیه نیازها و مایحتاج زندگی مجبور بودند از بخش های گوناگون به بخش تجاری سرازیر شوند و به خصوص در روزهای تعطیل، مشکلات عدیده ای نظیر فشار ترافیکی را به وجود می آمد.
تئوری جدیدتر و کارآمدتری که جایگزین این تفکر شده است مدل ترکیبی و ارگانیک است. یعنی همانگونه که بافت های شهر های قدیمی و سنتی شکل می گرفتند به شهر های جدید شکل داد. بدین معنی که فعالیت ها و کاربری های گوناگون به طور یکنواخت و پراکنده در سطح شهر و داخل بافت های گوناگون تعبیه شوند، به گونه ای که در هر منطقه، یا هر ناحیه و محله کاربری های گوناگونی اعم از اداری، تجاری، فرهنگی، آموزشی، درمانی، بهداشتی و غیره وجود داشته باشد تا دسترسی به هر یک از فضاها به آسانی و در اسرع وقت برای ساکنین مهیا باشد.
گامی فراتر از این تئوری، تئوری شهر بی شناسه «Generic City» است که توسط معمار مشهور رم کولهاس مطرح شده است. در حقیقت این تئوری ارایه کننده شهر هایی است که از هر گونه مرکزگرایی و zone بندی به دور هستند. در حقیقت هدف اصلی این تئوری زدودن هویت شهر به خصوص هویت تاریخی آن است؛ بدین ترتیب ما با شهری بدون نشانه روبرو هستیم که کاربری ها و فضاهای گوناگون آن، آنچنان در هم تنیده اند که هیچ نشانه شهری در آنها قابل تشخیص نیست.
شهر بی نشانه شهری است آزاد از اسارت مرکز، آزاد از پاکت تنگ هویت! شهر بی نشانه این دایره مخرب متکی به مرکز را می شکند. این شهر چیزی جز انعکاس احتیاجات و توانایی های کنونی نیست. شهری است بدون تاریخ. به اندازه همه بزرگ است. بسیار سهل است. احتیاج به نگهداری ندارد. اگر خیلی کوچک شود به راحتی گسترش می یابد، اگر قدیمی شود از درون خراب و دوباره نو می شود. هم هیجان انگیز است و هم کسالت آور. شهر بسیار سطحی است مانند استودیویی در هالی وود که می تواند هر دوشنبه صبح یک هویت جدید تولید کند.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری