:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
مسكن و اقتصاد كلان‌

ارقام حساب‌هاي ملي در كشورهاي مختلف نشان مي‌دهد كه ساختمان يكي از بزرگ‌ترين بخش‌هاي فعاليت اقتصادي است. سهم تشكيل سرمايه در بخش ساختمان در كشورهاي مختلف، متفاوت است. در بسياري از كشورها سهم ساختمان از تشكيل سرمايه ثابت حدود نيمي از آن را تشكيل مي‌دهد.
صنعت ساختمان حدود 50درصد از محصولات بخش‌هاي صنعتي را مورد استفاده قرار مي‌دهد، بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد كه حدود يكصد و بيست رشته فعاليت و ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با بخش ساختمان قرار مي‌گيرد.
بنابر اين نه تنها كيفيت، عرضه منظم و استاندارد فني ساير صنايع در مسكن اثر قطعي دارد بلكه فعاليت‌هاي ساختماني نيز تاثير متقابلي بر رشد و توسعه ساير بخش‌ها باقي مي‌گذارد.
در ايران در طول 10سال گذشته 30تا 40درصد از كل سرمايه‌گذاري كشور در بخش مسكن انجام گرفته است و در حال حاضر حدود 12درصد از نيروي شاغل در اختيار بخش ساختمان است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری