:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۲۸ مهر ۱۴۰۰
:: English Section
P پیرامون
ارگ عليشاهي

ارگ عليشاهيارگ تبريز، يادگاري است به جاي مانده از مسجدي كه در نيمه نخست قرن هشتم هجري، به دست تاج الدين عليشاه جيلان تبريزي، وزير «الجايتو» و «بهادرخان» از ايلخانان مغول ساخته شد. در دوره قاجار، صحن، محل زاويه و مدرسه عليشاه، به انبار غلات و مخزن مهمان قشون تبديل شد و حصاري كه بر گرد آن كشيده شد، آن را به ارگ مشهور ساخت. اين بنا در دوران مختلف به ويژه در زمان جنگ هاي ايران و روس در عهد«فتحعلي شاه قاجار» و نيز در دوره استبداد صغير كه مشروطه خواهان و آزادي خواهان تبريز عليه حكومت مركزي «محمد علي شاه قاجار» مبارزه مي كردند، مورد هجوم و تخريب قرار گرفت. ولي هيچ گاه فرو نريخت و به گونه اي نماد روحيه مقاوم مردم تبريز در برابر تجاوزات محسوب مي شد.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری