:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۱ بهمن ۱۳۹۹
:: English Section
P پیرامون
نگاهي به مسابقه مقاله نويسي بركلي

Hedyeh Darman هدیه درمانبه راستي چه چيز يك فضاي شهري را عمومي مي سازد...؟امسال هفتمين سال است كه دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه بركلي مسابقه ساليانه خود را برگزار مي كند؛ رقابتي كه در سال هاي اخير با ابتكاري جالب به معتبر ترين مسابقه اينترنتي مقاله نويسي در حوزه معماري و شهرسازي و با شركت دانشجويان معماري تبديل شده است.
در سال 2003 برگزار كنندگان مسابقه بركلي به ارزش هاي اجتماعي و فرهنگي و ماندگاري در توليد معماري پرداختند: تلاش هاي معماران در راستاي خلق Raymond Lifchez, Pioneer educator, UC Berkeleyيادمان هاي ماندگار بعضا به ايجاد آثاري منتج مي شود كه خود به جزئي معني دار و مهم از ميراث فرهنگي عصر ما تبديل مي شوند. چنين به نظر مي رسد كه اين موفقيت ها تحت تاثير تجسم بخشي به مهمترين ارزش هاي اجتماعي شهر، منطقه، كشور و يا حتي جهان باشد. ساير تلا ش ها چيزي نيست جز انعكاس خودبيني هاي طراح يا كار فرما و لاجرم محكوم به گمنامي يا حتي بدتر، چون زنگاري ابدي بر چهره محيط. حال كار شما به ويژه به عنوان يك معمار چگونه مي تواند به طور همزمان تجسم بخش و متضمن ارزش هاي اجتماعي يك مكان و يك فرهنگ خاص و در عين حال دغدغه هاي يك انسان جهاني باشد؟
روند توجه به شعار اصلي كميته برگزاري جايزه بركلي يعني معماري به مثابه يك هنر اجتماعي در رقابت 2004 نيز كه اخيرا نتايج آن اعلام شد با رويكرد به موضوع زاغه نشيني در فراخوان مربوطه ادامه يافت: با گردش در شهر خود به بررسي وضعيت بي خانمان ها و افرادي كه به كمك به آنها اشتغال دارند بپردازيد. بنا بر يافته هايتان، پيشنهادات شما براي بهبودي اوضاع افراد بي خانمان كه معتقديد مي توان به آنها كمك كرد چيست؟ درباره آنچه يافته ايد مقاله اي متقاعد كننده براي يك روزنامه اجتماعي و با نفوذ بنويسيد...
نكته جالب توجه در اين رقابت حضور چشمگير شركت كنندگان ايراني است؛ ايراني ها چه به عنوان شركت كننده، چه در اتاق هاي بحث و گفت و گوي اينترنتي اين رقابت و چه در ميان داوران و كميته برگزاري حضور داشتند ، در سال 2003 سليماني و نهاوندي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مشهد با مقاله Universal thinking,local performing ياجهاني بينديشيم، منطقه اي عمل كنيم توانستند تا مرحله فينال نيز حضور داشته باشند. اين امر با توجه به انگليسي بودن زبان رقابت بركلي بسيار جالب توجه بود.
با توجه به اينكه امروزه در سراسر جهان بسياري از فضاهاي عمومي با هويت شهري در حال از دست دادن هويت خود بوده ، بيشتر در حال تبديل به فضاهاي بي هويت تجمع و خريد هستند مساله طراحي و برنامه ريزي شهري به شدت اهميت مي يابد. سوال رقابت 2005 بركلي با تمركز به اين امر به اين نكته مي پردازد كه به راستي چه چيز يك فضا ي شهري را عمومي مي سازد؟امسال دانشجويان از سراسر جهان دعوت شده اند تا با حضور در مناطق عمومي شهر خود و با بررسي مولفه هاي مربوط به عمومي بودن در عين هويت شهري و فرهنگ محلي به بررسي اين شاخصه ها پرداخته و پيرامون آن بنويسند.
مسابقه مقاله نویسی برکلی - 2005شرح سوال رقابت 2005: سوال: به راستي چه چيز يك فضاي شهري را عمومي مي سازد؟ در اجتماعي كه آن را خوب مي شناسيد به گردش بپردازيد و فضاي ساخته شده اينچنيني [عمومي - شهري] را بيابيد؛ در كنار ساير مختصات ماهوي، اين فضا تجسم بخش سنت هاي فرهنگ محلي و انعكاسي از جهان در معناي عام است [يعني در حالت مناسب]. به توصيف اين فضا بپردازيد با اين رويكرد كه چگونه فضاهايي اينچنين مي توانند وابسته به زندگي جوامع خود باشند. در نحوه ستايش اين مكان، مهيج و دعوت كننده باشيد
شرح كاملي از اين رقابت در تارنگار www.berkeleyprize.org براي علاقه مندان در دسترس است.

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری