:: صفحه‌ی اول     :: درباره‌ی ما     :: تماس با ما
چهارشنبه، ۷ اسفند ۱۳۹۸
:: English Section
P پیرامون
مسجد بايراكلي بلگراد

مسجد بايراكلي با گنبد و ابعاد كوچكش و سبك معماري عثماني
يكي از بناهاي اسلامي و فرهنگي و آخرين مسجد باقي مانده از دوران سيصد ساله فرمانروائي تركها، مسجد بايراكلي با گنبد و ابعاد كوچكش و سبك معماري عثماني است.
ابعاد خارجي اين مسجد 80/12 × 80/12 متر است و نام خود را بنا به كاركرد آن زمانش از مناره مسجد با پرچم كسب كرده است.
اوليا چلپي و حاجي خالف سفرنامه نويس هاي مشهور ترك كه در سال 1660 به بلگراد سفر كرده بودند، نامي از مسجد بايراكلي قيد نكرده اند و اين بدان معني است كه رسماً نام ديگري داشته است.در دفاتر مميزي بلگراد و مناطق اطراف آن از سال 1566- 1475 هيچ مسجدي به اين نام به چشم نمي خورد.
اين مسجد در دوران اشغال دوم اتريش (1739 – 1717) در تاريخ 3 سپتامبر 1730 به كليساي مسيحي ها تبديل شد و تا تصرف بلگراد در سال 1739 به همين منظور فعاليت داشت.در آن فرصت كتيبه و مناره مسجد جهت استفاده از ناقوس ويران شد. اكنون با چشم هم مي توان مشاهده كرد كه مناره امروزي به مسجد تعلق ندارد و يك واحد معماري مستقل را تشكيل مي دهد، زيرا كوتاه و قطور است و با آجر ساخته و گچ كاري شده است . مسجد با سنگ هاي تراشيده زيبا ساخته شده است.ديوار سمت چپ مسجد از جهت شمالي و ديوار نزديك به محراب باز بوده است.اين كار براي كار گذاشتن محراب بايد انجام مي شده است.جاهاي باز ديوار با آجر و گچ مرمت شده است و ديوارهاي مسجد از داخل و خارج براي آنكه يكنواخت بنظر بيايد گچ كاري شده است.
با عنايت به تعداد كم مسلمان هاي باقي مانده در بلگراد، مسجد بايراكلي تا به امروز پايدار مانده است.
پینوشت: مرکز فرهنگی ایران در بلگراد

P تبلیغات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات در رشته کارشناسی ارشد شهرسازی دانشجو می پذیرد
 مسترکلاس تخصصی ژورنالیسم در حوزه شهر و معماری